JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

Our Service

รถเช่าส่วนบุคคล (Consumer Service)
     การบริการให้เช่ารถยนต์เช่าระยะสั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่เป็นส่วนตัวได้อย่างอิสระเสรี ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ ได้แก่ เช่าแบบรายวัน เช่าแบบรายสัปดาห์ เช่าแบบรายเดือน เช่าแบบรายปี เป็นต้น

อุ่นใจทุกการเดินทาง กับสิทธิประโยชน์ในการเช่ารถยนต์
 • อุ่นใจ ด้วยการให้ความคุ้มครองด้วยกรมธรรม์ประกันภัยประเภทที่ 1
 • อุ่นใจ ในคุณภาพรถยนต์ โดยรถให้เช่าทุกคันได้รับการเอาใจใส่ดูแล ด้วยการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษา ด้วยช่างผู้ชำนาญงาน จากศูนย์บริการด้านรถยนต์
 • อุ่นใจ ด้วยราคารถเช่าเป็นราคาสุทธิแล้ว ไม่มีรายการบวกเพิ่มใดๆ ราคาดังกล่าวได้รวมถึงการให้บริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อุ่นใจ สำหรับความสะดวกสบาย ในการรับส่งรถยนต์ กรณีเช่าแบบรายเดือนหรือรายปี บริการให้ท่านฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
       

เอกสารหลักฐานสำคัญในการเช่ารถยนต์ - ของผู้เช่า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่ออกให้โดยทางราชการเท่านั้น
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • บัตรเครดิตธนาคาร VISA, Master Card, JCB, หรือ Union Pay เพื่อใช้ชำระค่าเช่า และค้ำประกันวงเงินการเช่า

รถเช่านิติบุคคล (Corporate Service)
     เป็นการให้บริกาเช่ารถยนต์ ทั้งในแบบสัญญาเช่าระยะสั้น (รายวัน รายเดือน รายปี) และแบบสัญญาเช่าระยะยาว (สัญญาเช่าดำเนินงาน) แก่ลูกค้าที่เป็นองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ที่มีความต้องการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ 3 – 5 ปี ทดแทนการลงทุนจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยการซื้อรถยนต์ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของลูกค้าในการบริหารงานบุคลากรที่ใช้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษา การบริหารต้นทุน และการบริหารสภาพคล่องเพื่อลดรายจ่ายด้านการลงทุน
 
    คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product Characteristics) รูปแบบการให้เช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าดำเนินงาน สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะการเช่าที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเพียงอย่างใดหรืออย่างหนึ่ง หรือมากกว่า ดังนี้
 • การบริการทะเบียนรถยนต์
 • การประกันภัย และ พ.ร.บ. รถยนต์
 • การซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
 • การมีรถยนต์ทดแทน
 • การมีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งรถยนต์ ณ สถานที่ของผู้เช่า
 • การติดตั้งอุปกรณ์เสริม นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานการผลิต ของผู้ผลิตรถยนต์

เอกสารหลักฐานสำคัญในการเช่ารถยนต์ - ของผู้เช่า
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ภพ.20
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
 • หนังสือมอบอำนาจให้เช่ารถยนต์จากองค์กร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของผู้ใช้รถยนต์หรือผู้รับมอบอำนาจ